PS Resin

Mã sản phẩm: Hạt nhựa PS

Prompt delivery to customer's warehouse

Flexible Payment

Full of CO, CQ documents

Quick buying consulting

‭+84.899 388 988

Hạt nhựa Polystyrene (PS) được chia thành các loại sau:

  • Hạt nhựa General Purpose Polystyrene (GPPS)
  • Hạt nhựa Hi Impart Polystyrene (HIPS)
  • Hạt nhựa Expandale Polystyrene (EPS)