PP Resin

Mã sản phẩm: Hạt nhựa PP

Prompt delivery to customer's warehouse

Flexible Payment

Full of CO, CQ documents

Quick buying consulting

‭+84.899 388 988

Hạt nhựa PP được phân loại thành các loại sau:

  • Hạt nhựa PP Homopolymer
    • Hạt nhựa PP Sợi
    • Hạt nhựa PP Ép
    • Hạt nhựa PP Tráng
  • Hạt nhựa PP Copolymer